Az Ön partnere egy egészségesebb otthonért

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tartalomjegyzék

1. Ki kezeli az Ön adatait?

2. Alapelvek és jogszabályok

3. Milyen személyes adatot kezelünk? (Az egyes adatkezelések).

3.1. Ha a honlapot megtekinti

3.2. Vásárlás és karbantartás

3.3. Webshop saját fiók

3.4. Ingyenes tanácsadás

3.5. Ingyenes levegőtisztítás, vagy termékbemutató

3.6. Kiegészítők vásárlása.

3.7. Szerviz

3.8. Visszahívás kérése, termékinformáció kérése és kapcsolat

3.9. Vélemény a termékről

3.10. Reklám célú hírlevél küldése, telefonos megkeresés

3.11. Nyereményjáték

3.12. Ha Ön állásra jelentkezik

3.13. Próbanap

3.14. Közösségi média.

3.15. Üzleti kapcsolatok

3.15. Cégünk székhelyén kamerarendszer és beléptetőrendszer működik

3.16. Panaszkezelés

4. Adatbiztonság

5. Az Ön jogai

5.1. Visszavonhatja hozzájárulását

5.2. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

5.3. Helyesbítést kérhet

5.4. Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

5.5. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

5.6. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

5.7. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

6. Jogorvoslati lehetőségek

6.1. Panaszt tehet a NAIH-nál

6.2. Bírósághoz fordulhat

6.3. Kártérítés és sérelemdíj

7. Egyéb

Melléklet: Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak magyarázata.

1. Ki kezeli az Ön adatait?

Pure Life Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1145 Budapest, Jávor u 5/a

képviseli: Tigyi Attila

telefonszám: 06-1-422-4444

e-mail:info@purelifehome.hu

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

 

A jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalakat érinti:

https://purelifeshop.hu/

A tájékoztatóban részletezett adatkezelések kapcsán amennyiben értékesítőnk tevékenységét nem a munkavállalónkként, hanem vállalkozás keretében látja el, úgy adatfeldolgozóként a mi utasításaink szerint a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően jár el.

 

2. Alapelvek és jogszabályok:

2.1. Az Adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötnek bennünket:

 

GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről);

Adatvédelmi törvény - Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok;

Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény;

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény.

 

2.2. Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük:

 

a)    A részünkre átadott személyes adatot kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezeljük. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

b)    Az adatkezelés során a tudomásunkra jutott személyes adatokat kizárólag azok a személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel összefüggésben feladatuk van.

 

3. Milyen személyes adatot kezelünk? (Az egyes adatkezelések)

3.1. Ha a honlapot megtekinti

Ha Ön megtekinti honlapunkat automatikusan rögzítésre kerül az Ön eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) IP címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

 

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adatok megadása kötelező, a honlap megtekintésének feltétele.

 

Az adatkezelési idő: A honlap megtekintésétől számított 30 (Harminc) nap.

 

Adatfeldolgozók:

A webshop tárhelyét a Versanus Kft. (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56. ) adatfeldolgozóként biztosítja;

A webshop honlapját a GOWEB Kft. (6727 Szeged, Sirály utca 5.) adatfeldolgozóként szerkeszti;

A többi honlap tárhelyét az INTEGRITY Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyetvai u. 6. ) adatfeldolgozóként biztosítja.

Az alkalmazott cookie-król (sütikről) és az azzal kapcsolatos adatkezelésről kérjük olvassa el tájékoztatónkat itt.

 

3.2. Vásárlás és karbantartás

Online áruházunkban a regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül is vásárolhat. Az értékesítőinknél személyesen is vásárolhat, valamint vásárlási igényét e-mailben, telefonon, vagy postai úton is jelezheti.

 

Termékeink garanciális karbantartását vállaljuk. Ennek érdekében a szerződésben meghatározott időszak leteltét követően telefonon egyeztetünk időpontot Önnek a karbantartás elvégzésére.

 

Az adatkezelés célja:

A megrendelések feldolgozása és kiszállítása, a vásárlókkal történő kapcsolattartás, és a vásárláshoz kapcsolódó számviteli, szavatossági és garanciális kötelezettség teljesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Amennyiben Ön magánszemélyként vásárol, úgy az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés. Amennyiben vállalkozásként vásárol úgy a kapcsolattartó adatait a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekből kezeljük. Az adatok megadása a vásárlás feltétele.

 

Az adatkezelési idő:

A személyes adatokat A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a vásárlástól számított 8 (Nyolc) évig megőrizzük.

 

Adatfeldolgozók:

A vásárolt termékek postai kézbesítésében a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.), valamint a vállalkozóként velünk együttműködő értékesítőink adatfeldolgozóként működnek közre.

A vásárolt termékek postai kézbesítésében a Magyar Posta Zrt. (székhely: Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6), valamint a vállalkozóként velünk együttműködő értékesítőink adatfeldolgozóként működnek közre.

A webshop tárhelyét a Versanus Kft. (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56. ) adatfeldolgozóként biztosítja;

A webshop honlapját a GOWEB Kft. (6727 Szeged, Sirály utca 5.) adatfeldolgozóként szerkeszti;

Adattovábbítás:

A hitelnyújtásban a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (székhely:1133 Budapest, Váci út 96-98.) adatkezelőként működik közre. Adatkezelési tájékoztató: https://www.cofidis.hu/media/cofidis-adatkezelesi-tajekoztato-181105.pdf

 

3.3. Webshop saját fiók

A rendelések visszakereshetőséges és egyszerűbb kezelése érdekében lehetőség van regisztráció útján saját fiók létrehozására a honlapon.

Az adatkezelés célja:

A fiók létrehozása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása melyet a regisztrációval ad meg. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ám a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén regisztrációja törlődhet.

Az adatkezelési idő:

E célból kezelt adatait a regisztráció törléséig őrizzük meg.

 

Adatfeldolgozók:

 A webshop tárhelyét a Versanus Kft. (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56. ) adatfeldolgozóként biztosítja;

 A webshop honlapját a GOWEB Kft. (6727 Szeged, Sirály utca 5.) adatfeldolgozóként szerkeszti.

 

3.4. Ingyenes tanácsadás

Az ingyenes tanácsadást a honlapon erre kialakított űrlap segítségével kérhet. Az űrlapon megadott adatait a találkozó megszervezése érdekében kezeljük.

Az adatkezelés célja:

Egy személyes találkozó keretében termékeink bemutatása és az ehhez szükséges kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de az nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Hozzájárulása visszavonása esetén nem tudjuk a tanácsadást elvégezni.

 

Az adatkezelési idő:

A tanácsadást követően az e célból kezelt adatait panaszkezelési célból további 1 (Egy) évig tároljuk.

 

3.5. Ingyenes levegőtisztítás, vagy termékbemutató

Az ingyenes levegőtisztítást, vagy termékbemutatót a honlapon erre kialakított űrlap segítségével kérhet. Az űrlapon megadott adatait a személyes találkozó megszervezése érdekében kezeljük.

Az adatkezelés célja:

Egy személyes találkozó keretében levegőtisztítás, valamint termékeink bemutatása és az ehhez szükséges kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: 

Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de az nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Hozzájárulása visszavonása esetén nem tudjuk a levegőtisztítást, vagy termékbemutatót elvégezni.

Az adatkezelési idő:

A tanácsadást követően az e célból kezelt adatait panaszkezelési célból további 1 (egy) évig tároljuk.

 

3.6. Kiegészítők vásárlása

A honlapon erre a célra kialakított űrlap segítségével tanácsadást kérhet a megfelelő kiegészítő kiválasztásával kapcsolatban. Amennyiben megküldi részünkre a kitöltött űrlapot, kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, kiegészítő értékesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása a jogalap, melyet az űrlap megküldésével ad meg. Hozzájárulása bármikor visszavonható, ám a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén előfordulhat, hogy kérését nem tudjuk teljesíteni, vagy kérdését nem tudjuk megválaszolni. Amennyiben vásárlás is történik a vásárlást során és azt követően a jogalap a szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés lesz.

 

Az adatkezelési idő:

Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, megválaszolását követő 1 (egy) évig őrizzük. Amennyiben történik vásárlás, úgy a számviteli bizonylatot és az azon szereplő adatokat A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a vásárlástól számított 8 (nyolc) évig megőrizzük.

3.7. Szerviz

Szerviz kérése érdekében Ön kapcsolatba léphet velünk e-mailben, telefonon, vagy az erre kialakított online felületen, ahol rögtön időpontot is foglalhat.

 

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás a megkeresővel, és a helyszíni szervizelés körülményeinek előzetes egyeztetése.

Az adatkezelés jogalapja:

A szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés. Az adatok megadás a szolágáltatás igénybevételének feltétele.

Az adatkezelés idő:

Adatait A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a szerviz elvégzésétől számított 8 (Nyolc) évig megőrizzük.

 

3.8. Visszahívás kérése, termékinformáció kérése és kapcsolat

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, telefon, postai úton, honlapon kialakított űrlap útján), valamint a honlapon kérhet visszahívást, vagy termékinformációt.

 

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.

 

Az adatkezelés jogalapja: Minden megkeresés esetén az Ön hozzájárulása a jogalap, melyet a megkeresés megküldésével ad meg. Hozzájárulása bármikor visszavonható, ám a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén előfordulhat, hogy kérését nem tudjuk teljesíteni, vagy kérdését nem tudjuk megválaszolni.

 

Az adatkezelési idő:

Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, megválaszolását követő 1 (egy) évig őrizzük. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált - szükséges ideig tároljuk.

3.9. Vélemény a termékről

A termékeinkről véleményét a honlapon erre kialakított felületen küldheti meg nekünk. A véleményét nem tesszük közzé a honlapon.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás a véleményezővel és termékeink fejlesztése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása a jogalap, melyet a megkeresés megküldésével ad meg. Hozzájárulása bármikor visszavonható, ám a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén előfordulhat, hogy kérését nem tudjuk teljesíteni, vagy kérdését nem tudjuk megválaszolni.

Az adatkezelési idő:

Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, megválaszolását követő 1 (Egy) évig őrizzük. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált - szükséges ideig tároljuk.

 

3.10. Reklám célú hírlevél küldése, telefonos megkeresés

Kérésére elküldjük reklámanyagunkat e-mailben, vagy postai úton, valamint telefonon megkeressük. Ilyen esetben – a megkeresés formájától függően – kezeljük az Ön nevét, és e-mail címét, telefonszámát illetve postai kézbesítés esetén a kézbesítési címét.

 

Kérdőív kitöltése esetén, hogy a legmegfelelőbb terméket tudjuk Önnek ajánlani, a megadott vásárlói szokásai alapján – profilalkotási eljárással - egy vásárlói csoportba soroljuk. Ez ellen Ön bármikor tiltakozhat a megadott elérhetőségek bármelyikén.

 

Az adatkezelés célja:

Az Ön tájékoztatása termékeinkről.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulása bármikor visszavonható, ám a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, vagy visszavonja hozzájárulását, úgy nem tudunk reklámanyagot küldeni az Ön részére, valamint nem tudjuk telefonon megkeresni.

 

Az adatkezelési idő: 

Reklámot is tartalmazó hírlevelünket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem szeretne több ilyen levelet kapni, Önnek bármikor lehetősége van leiratkozni az elektronikus levelek alján található linkre kattintva, valamint az info@purelifehome.hu e-mail, vagy a 1145 Budapest, Jávor u 5/a címre küldött lemondási kérelem útján. Természetesen lehetősége van bármikor újból kérni a reklámanyagokat. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

 

Adatfeldolgozó

A reklámanyagok postai kézbesítésében a Magyar Posta Zrt. (székhely: 138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) adatfeldolgozóként működik közre;

A telemarketingben a ………….(székhely. ………) adatfeldolgozóként működik közre.

 

3.11. Nyereményjáték

Esetenként nyereményjátékot szervezünk. A nyereményjátékban való részvételre online, vagy papír alapú regisztrációt követően van lehetőség.

Az adatkezelés célja:

Termékeink népszerűsítése, a nyereményjáték lebonyolítása, a kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez eljuttathassuk a nyereményt, vagy ingyen szolgáltatást.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ám az nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás és az adatok megadása a részvétel feltétele.

Az adatkezelési idő:

A nyereményjáték végéig tart, és a nyereményjáték végét követő 5 (öt) munkanapon belül az így kezelt adatok (a nyertes kivételével) törlésre kerülnek. Kivételt képez az az eset, amikor minden résztvevő, vagy az bizonyos számú résztvevők (pl: az első tíz regisztráló) is kap valamilyen szolgáltatást. Ilyen esetben a szolgáltatás elvégzése és azt követően a panaszkezelés érdekében a szolgáltatás igénybevételét követő 1 (egy) évig kezeljük az érintett résztvevő adatait. A nyertes adatait a A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a vásárlástól számított 8 (nyolc) évig megőrizzük.

Adattovábbítás:

A nyereményjáték meghirdetéséhez a facebook felületét is használjuk. A facebook külön adatkezelő. (Üzemeltetője: Facebook Ireland Ltd. ,székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország; adatkezelési tájékoztatás: https://www.facebook.com/privacy/explanation ).

 

3.12. Ha Ön állásra jelentkezik

Ön  e-mailben, postai úton vagy személyesen jelentkezhet állásra (álláshirdetés útján, vagy attól függetlenül).

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás az állásra jelentkezőkkel és a megfelelő jelentkezők kiválasztása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása melyet a jelentkezés megküldésével ad meg. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ám a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén jelentkezését nem tudjuk elbírálni.

Az adatkezelési idő:

konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzát, a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

A sikertelen pályázót e-mailben megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további egy (Egy) évig tároljuk a jelentkezését és álláslehetőség esetén megkeressük. Amennyiben nemleges válasz érkezik, vagy 30 (Harminc) napon belül nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük a rendszerből.

 A sikeres pályázó személyes adatait áttesszük a munkavállalók, vagy szerződéses partnereink (alvállalkozóink) adatai közé.

Az általános nem konkrét álláshirdetésre vonatkozó  jelentkezést az adatbázisunkban 1 (Egy) évig tároljuk. 1 (Egy) év elteltével a megadott önéletrajz és egyéb személyes adatokat törlésre kerülnek.

A fentiektől függetlenül Ön bármikor kérheti a személyes adatai törlését, az ilyen jelzés esetén a megadott személyes adatokat azonnal töröljük az adatbázisunkból.

Előfordulhat, hogy az Ön pályázati anyagát fejvadász cégtől, HR portáltól kapjuk. Az ilyen cégek külön adatkezelők, így az adatkezelésükről az adott cég honlapján tájékozódhat.

 

3.13. Próbanap

Bizonyos munkaköröknél előfordulhat, hogy próbanapra hívjuk be.

Az adatkezelés célja:

A megfelelő jelentkezők kiválasztása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Önnel kötött munkaszerződés teljesítése.A munkajogi, a számviteli, valamint a társadalombiztosítási jogszabályok alapján az érintett személyes adatok megadása kötelező, ennek hiányában nem tudjuk Önt a próbanapon alkalmazni.

Az adatkezelési idő:

A sikertelen próbanapot követően a személyes adatait archiváljuk, és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 97.§ alapján – miszerint a szolgálati időt, valamint a jövedelmet igazoló dokumentumok nyugdíjazásról történő tudomásszerzésig megőrzendők - nyugdíjazásról történő tudomásszerzésig, legfeljebb 50 évig megőrizzük.

 

Adattovábbítás:

A társadalombiztosítási szervek, az Országos Egészségügyi Pénztár és a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a munkavédelmi hatóság, és bank felé a jogszabályok által előírt módon. Szükség esetén az általunk megbízott ügyvéd is láthatja az Ön munkaszerződését.

3.14. Közösségi média

Elérhetőek vagyunk a Youtube-on, facebookon, Instagramon, Google+-on, Pinteresten és LinkedIn-en „Pure Life Hungária” néven.

A közösségi csatornákon található üzenő falon közzétett hírfolyamunkra Ön az oldalon található „follow”/ „követem”/ „feliratkozás” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „unfollow”/”nem követem”/ „leiratkozás” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt üzenőfalon megjelenő híreket.

 

A közösségi oldalakat üzemeltető cégek külön adatkezelők, az adott oldal adatkezeléséről tájékoztatást a következő helyen talál:

 

Csatorna

Adatkezelő

Adatkezelési tájékoztató

facebook

Facebook Ireland Ltd. (székhely:

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2, Írország)

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram

Facebook Ireland Ltd. (székhely:

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2, Írország)

https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

LinkedIn

LinkedIn Corporation (székhely: 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA)

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Google+ Youtube

Google LLC (“Google”) (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu

 

 

Twitter

Twitter Inc. (székhely: 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

http://twitter.com/privacy

http://twitter.com/account/settings

Pinterest

Pinterest-Europe Ltd. (székhely: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország)

https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

 

Azzal, hogy követ bennünket a profilja elérhetővé válik számunkra, de arról adatot nem kezelünk, vagy rögzítünk a belső rendszerünkben. Nem használjuk fel a híreink közlésén túl más célra. A Facebook összesített statisztikai adatokat is továbbít nekünk, amelyek segítségével átláthatjuk, hogyan használják a facebook felhasználók a facebook oldalunkat.

 

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, munkáinkról, termékeinkről a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azzal, hogy nem követ bennünket. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

 

Az adatkezelési idő: Híreink és képeink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné. Amennyiben nem követ bennünket, úgy nem jelennek meg bejegyzéseink a hírfolyamán. Hírfolyamunkat úgy is eléri, ha nem követ bennünket, azokról azonban külön értesítést nem kap.

 

3.15. Üzleti kapcsolatok

Az egyes üzleti partnereinkkel szerződéses, vagy szerződésen kívüli kapcsolatok során megosztjuk kapcsolattartóink elérhetőségét, és kezeljük az üzleti partnereink által átadott kapcsolattartók nevét és elérhetőségét.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

A kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdekünk. Az adatok megadása a kapcsolattartás feltétele.

Az adatkezelési idő:

A kapcsolattartói adatokat az üzleti kapcsolat fennállása alatt addig kezeljük, amíg üzleti partnerünk a kapcsolattartó megváltozásáról nem értesít bennünket.

3.15. Cégünk székhelyén kamerarendszer és beléptetőrendszer működik

Cégünk székhelyén kamerák és beléptető rendszer üzemel a személyi és vagyoni biztonság biztosítása érdekében. A kamerarendszert az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.

 

A kamera- és beléptetőrendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást a helyszínen kaphat. A tájékoztatót kérésére e-mailben is továbbítjuk az Ön részére.

 

3.16. Panaszkezelés

A panaszkezelés írásban – e-mailben, postai úton, személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy telefonon – történik.

Szóbeli panasz esetén:

A szóban előadott panaszt azonnal kivizsgáljuk.

A Telefonon előadott panasz esetén a panaszt kötelesek vagyunk egyedi azonosítószámmal ellátni.

Ha Ön a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontoktól jegyzőkönyvet veszünk fel, melyről Ön másolatot kap (személyesen átadjuk, telefonos panasz esetén a válasszal együtt megküldjük).

Írásbeli panasz esetén

Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontunkat a panasz közlését követő 30 (Harminc) napon belül megküldjük Önnek.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a fogyasztó neve, lakcíme;

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;

a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;

a mi nyilatkozatunk a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;

a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása; a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. A panaszkezelésről nyilvántartást vezetünk.

Az adatkezelés jogalapja:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§. Az adatok megadása ilyen esetben kötelező.

 

Az adatkezelés célja:

Panaszkezelés.

Az adatkezelési idő:

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (Öt) évig meg kell őriznünk.

 

4. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsuk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

 

5. Az Ön jogai

Az adatkezelés kapcsán Önt az 5.1.-5.7. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:

 

Cím: 1145 Budapest, Jávor u 5/a

E-mail: info@purelifehungaria.hu

 

Azonosítás

A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

 

A kérés megválaszolása

Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az - Ön kérésére - szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

 

Ügyintézési határidő

Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (Egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (Két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az 1 (Egy) hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

 

Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (6.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (6.2. pont).

 

Az ügyintézés díja

A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

 

5.1. Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legkésőbb 5 (Öt) munkanapon belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

 

5.2. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

Mi a célja?

Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?

Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?

Meddig tároljuk ezeket az adatokat?

Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?

Kitől kaptuk az Ön adatait?

Hozunk-e automatizált döntést (ideértve a profilalkotást is) Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.

Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.

Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

 

5.3. Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

 

5.4. Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha:

A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;

Ön visszavonta a hozzájárulását;

Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen;

Megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;

Uniós vagy hazai jogszabály előírja;

A személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A gyermekek részére nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban gyűjtöttük az adatokat.

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;

A népegészségügy területét érintő közérdek alapján ;

Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

5.5. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. (Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.)

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

 

5.6. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

 

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

5.7. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezeljük (ideértve az ilyen célú profilalkotást is). Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön bármikor tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen (ideértve a profilalkotást is). Ezt követően a személyes adatok e célból nem kezelhetőek.

Ön akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási, vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

6. Jogorvoslati lehetőségek

6.1. Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH

elnök: dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

web: http://naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

6.2. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

 

6.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

7. Egyéb

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, a változásról a honlapon felugró ablakban hívjuk fel a figyelmet.

 

Utolsó frissítés: 2024. július

 

Melléklet: Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak magyarázata

 

„személyes adat”: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

 

„különleges adat”: Ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

 

„érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

 

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel;

 

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;